Zasady zwrotów i reklamacji

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi produkt bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia wady reklamacja może zostać złożona przez klienta:
- pisemnie na adres: Albańska 10, 60-123 Poznań
- w formie elektronicznej na: sintex@sintex.pl

Zaleca się podanie przez klienta:
- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia wady
- danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to proces reklamacji

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres: Albańska 10, 60-123 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, produktu lub jego zamontowania dostarczenie byłoby niemożliwe, Klient poproszony zostanie o udostępnienie produktu sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W przypadku korzystania z gwarancji Serwis usunie usterki w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia produktu do naprawy. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części, o czym Klient zostanie poinformowany.

Zwrot zakupionego produktu (prawo do odstąpienia od umowy)

Zwrot towaru:

- na zwrot towaru masz 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki
- zwracać towar mogą tylko osoby fizyczne oraz osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą pod warunkiem, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego
- zwracany towar musi być kompletny
- towary należy zwrócić w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu
- programy do hafciarek po otwarciu opakowania nie podlegają zwrotowi
- jako klient pokrywasz koszty przesyłki zwrotnej
- nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem
- zwrotu dokonujemy na numer konta bankowego
- od momentu otrzymania zwrotu mamy 14 dni na przelanie należności

W przypadku rezygnacji z zakupu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zwrotu i odesłanie go wraz z otrzymanym towarem i oryginalnym dowodem zakupu na adres:

SINTEX Mariusz Sosnowski
Albańska 10
60-123 Poznań

Formularz zwrotu