Regulamin sklepu

 1. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się mailowo na adres: sintex@sintex.pl.
 2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe (chyba, że opis stanowi inaczej) i są objęte pełną gwarancją producenta.
 3. Wszystkie podane ceny w serwisie www.sintex.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%)
 4. Zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.sintex.pl lub na adres mailowy: sintex@sintex.pl.
 5. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma.
 6. W dni robocze od 9.00 do 17.00 zamówienia można składać telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
 7. Każde zamówienie składane w sklepie internetowym www.sintex.pl lub na adres mailowy sintex@sintex.pl musi zostać potwierdzone przez sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciagu 1 dnia roboczego pocztą e-mail lub telefonicznie.
 8. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, firma SINTEX zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 9. Formy płatności:
  - e-przelew
  - za pobraniem – za przesyłkę płacisz listonoszowi lub kurierowi
  - odbiór osobisty – płatność gotówką
  - przedpłata na konto bankowe – w tytule nr zamówienia (wysyłka paczki po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie)

  ”SINTEX” Mariusz Sosnowski
  ul. Albańska 10, 60-123 Poznań
  NIP: 777-279-45-93
  Bank Zachodni WBK S.A.
  69 1090 1463 0000 0001 1622 3413

 10. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 11. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.sintex.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówiony towar wysyłany jest pocztą polską lub firmą kurierską.
 12. Dokładny koszt wysyłki zależny jest od wagi i formy wysyłki.
 13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, które do kupującego są dostarczane wraz z towarem lub wysyłane pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.
 14. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 15. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 16. W chwili odbioru towaru nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami firmy SINTEX. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie protokołu.
 17. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania rzeczy, przez złożenie pisemnego oświadczenia bez konieczności uzasadnienia. Zwrot towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez konsumenta wraz z kosztem przesyłki towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do kupującego przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego w ciagu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 18. Wszystkie informacje zawarte na stronie odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie internetowego sklepu www.sintex.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep www.sintex.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów oraz do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego.
 19. Internetowy sklep www.sintex.pl nie wypożycza sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 20. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 21. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SINTEX danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
 22. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 23. Dane osobowe w sklepie internetowym.
  - Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  - Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
  - Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  - Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: Albańska 10, 60-123 Poznań;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sintex@sintex.pl
  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 24. Bezpieczeństwo - używamy różnych środków bezpieczeństwa, łącznie z technologią szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, transakcji oraz płatności elektronicznych dokonywanych online. Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem danych. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie.